Ashley by Ashley Schenkein

Courtesy of Ashley by Ashley Schenkein
Morganite and diamond halo engagement ring, $1,375, Ashley by Ashley Schenkein
Instagram