Mini Vodka Wedding Favor

Mini bottle of vodka, $2.99, Idôl Vodka; 800-878-1123.
View all:  white/ivory Food winter