See photos of Olia Zavozina's Spring 2015 wedding dress collection.

Wedding dress by Olia Zavozina

Photo: Kyle Erickson