Ingen fjær på dinosaurene i «Jurassic Park 4»

Online Users: 0 guest(s), 0 user(s). Replies: 0

wendydy Posts : 10 Registered: 2/25/13
Ingen fjær på dinosaurene i «Jurassic Park 4»
Posted: Apr 13, 2013 5:53 AM

Forskere er i harnisk.Siden den første «Jurassic Park»-filmen klekket i 1990, er det kommet stadig sterkere vitenskapelige beviser for at dinosaurene - som er forløperne til de moderne fuglene - hadde fjær, skriver det populærvitenskapelige magasinet New Scientist.
(Dagbladet): Fra å bli portrettert som kjedelige, gråbrune og «forvokste firfirsler» med skjellaktig hud, har det siden 90-tallet vokst fram et bilde som viser et mer fjærkledd og fargerikt dyreliv under Mesozoikum, dinosaurenes tidsalder. Dinosauren og «urfuglen»Achaeopteryx, ansett av mange for å være den eldste kjent fuglen og nært beslektet med forfaren til alle moderne fjærkre, har vært kjent lenge (og ble utfordret av et nytt fossilfunn publisert i år).

  • En fargerik fortid
Men det er først de siste tiåra at det virkelig har samlet seg bevis i form av fossiler med fjæravtrykk, hovedsaklig fra Kina, som viser at minst 20 dinosaurslekter prydet seg med fjær, og at fugler bare er et foreløpig siste kapittel i en stadig lengre saga om utvekstene. Nå har paleontologer i Canada funnet elleve 80 millioner år gamle fjæreksemplarer bevart i rav, altså forsteinet harpiks, som de sier viser flere trinn på fjærenes evolusjonsstige, fra enkle og hårliknende «protofjær», til avanserte og kompliserte strukturer vi finner hos dagens fugler. «Vi har solide bevis for en dunkledd, fargerik fortid,» skriver forskerne i en artikkel publisert i siste nummer av tidsskriftet Science, og beskriver dette som det hittil rikeste fjærfunnet i rav fra den sene krittida.
Fjær i 3D
«Fordi rav preserverer fjærstrukturen og pigmenter i uovertruffen detalj, gir disse fossilene en hittil ukjent innsikt i evolusjonen av fjær», ifølge Mark A. Norell ved Naturhistorisk museum i New York. Det gir muligheter for å granske mikroskopiske detaljer og pigmenter som ga drakten farge.Paleontolog Jørn Hurum ved Naturhistorisk museum i Oslo sier funnet er viktig, og at alle oppdagelsene de siste åra kan bidra «til å endre vår oppfatning av fjærenes betydning». «For første gang kan vi nå se dem i 3D. De vi har sett til nå har vært flattrykte i skifer», sier dinosaurforskeren om ravbitene til Dagbladet.Fjærene ble oppdaget da forskere gikk gjennom over 4000 ravklumper funnet i Grassy Lake i Canada, hvor de blant annet så tynne protofjær som tidligere er kjent fra flattrykte fossiler. Hurum sier de kan stamme fra små ekornliknende dinosaurer som klatret rundt i trær.
  • Oppsiktsvekkende
Mest oppsiktsvekkende var funnet av fjær med moderne trekk, såkalte barbuler, som finnes hos dagens fugler. Dette er borrelåsaktige strukturer som blant annet holder fjærene organiserte og ryddige.- Dette antyder at fjærmangfoldet fra juratida også fortsetter inn i kritt, og at komplekse, «moderne» tilpasninger kom til syne allerede før dinosaurene ble utryddet, påpeker Ryan McKellar ved University of Alberta, som ledet granskningen, i Science. Dette viser at ytterpunkter og mellompunkter i fjærevolusjon - fra svært primitive til mer utviklede fjær - lenge eksisterte side om side og hadde flere forskjellige formål. «Det betyr at de må ha hatt viktige funksjoner hos dinosaurer og tidlige fugler,» sier Jørn Hurum.
Kledd for sex?
De opprinnelige faktorene som drev utviklingen har trolig vært ting som blant annet kamuflasje, isolasjon og seksuell seleksjon, som når påfuglen bruker en imponerende hale til å lokke maker. På et tidspunkt utviklet de også muligheten til å fly. Hurum sier at et voksende berg av bevis viser at fjær har hatt en mye større rolle gjennom historien enn tidligere trodd, og at de entret scenen lenge før fugler var aktuelt. Men det vil regissør Colin Trevorrow ikke ta hensyn til. Det bekrefter Trevorrow selv på Twitter. Noen begrunnelse gir han imidlertid ikke. Darren Naish, paleontolog ved University of Southampton i Storbritannia, river seg i håret. - Jeg er forbannet over hans respektløshet overfor vitenskapen, sier han.

Jeg er ikke bare elsker festkjoler og Brudekjoler, men også film!

Reply
RSS

Thank You
for Signing Up!

Check your e-mail inbox for the latest updates from brides.com

Give a Subscription to Brides Magazine as a Gift
Subscribe to Brides magazine