Simon G

Style LG105, 14k white and yellow gold men's wedding band, $1,650, Simon G

See more Simon G wedding rings.

Photo: Courtesy of Simon G

more